PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Điện áp xoay chiều
 • Khung dây quay trong từ trường
  • Từ thông
  • Ví dụ 1
  • Suất điện động cảm ứng
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Dòng điện xoay chiều
 • Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều
 • Chú ý
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 01. Điện áp xoay chiều và Dòng điện xoay chiều (U70)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 12.567

Chưa có thông báo nào