PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo
  • Hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha
  • Câu hỏi lý thuyết
  • Câu hỏi bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều một pha (U70)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.792

Chưa có thông báo nào