PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc lõ xo
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 27. Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc lò xo (U90+)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.765

Chưa có thông báo nào