PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Từ trường của nam châm
  • Từ trường của dòng điện thẳng
  • Sự chồng chất của từ trường
  • Ví dụ 1
  • Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động
  • Hình ảnh chuyển động của hạt điện tích trong từ trường
  • Ví dụ 2
  • Lực từ tác dụng lên dòng điện
  • Tương tác giữa hai dòng điện song song
  • Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn mang điện
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 05. Từ trường và Lực từ (U85)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.248

Chưa có thông báo nào