PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Từ trường của nam châm
  • Từ trường của dòng điện thẳng
  • Sự chồng chất của từ trường
  • Ví dụ 1
  • Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động
  • Hình ảnh chuyển động của hạt điện tích trong từ trường
  • Ví dụ 2
  • Lực từ tác dụng lên dòng điện
  • Tương tác giữa hai dòng điện song song
  • Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn mang điện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 05. Từ trường và Lực từ (U85)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 715

Chưa có thông báo nào