PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Thí nghiệm Newton
 • Thí nghiệm Newton 2
 • Nguyên nhân tán sắc ánh sáng
 • Định nghĩa tán sắc ánh sáng
 • Điều kiện tán sắc ánh sáng
 • Tán sắc ánh sáng - phản xạ toàn phần
 • Màu sắc trong thực tế
  • - Pha màu
  • - Màu sắc đồ vật
  • - Màu sắc đường chân trời
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 02. Hiện tượng Tán sắc ánh sáng (U70)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.060

Chưa có thông báo nào