PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Thí nghiệm Newton
 • Thí nghiệm Newton 2
 • Nguyên nhân tán sắc ánh sáng
 • Định nghĩa tán sắc ánh sáng
 • Điều kiện tán sắc ánh sáng
 • Tán sắc ánh sáng - phản xạ toàn phần
 • Màu sắc trong thực tế
  • - Pha màu
  • - Màu sắc đồ vật
  • - Màu sắc đường chân trời
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 02. Hiện tượng Tán sắc ánh sáng (U70)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.530

Chưa có thông báo nào