PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Quạn hệ giữa vị trí và thời điểm
 • Thời điểm đi qua một vị trí
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Số lần đi qua một vị trí
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Các trường hợp đặc biệt - 1
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Các trường hợp đặc biệt - 2
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Các trường hợp đặc biệt - 3
 • Ví dụ 9
 • Ví dụ 10
 • Trò chuyện: Của người phúc ta
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 07. Xác định THỜI ĐIỂM và SỐ LẦN đi qua một vị trí (U70)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 8.589

Chưa có thông báo nào