PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Biểu diễn trên đường tròn
 • Thời điểm đạt được một giá trị
 • Chú ý
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Số lần đạt được một giá trị
 • Chú ý
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Bài toán mở rộng
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Phương pháp đường tròn hỗn hợp
 • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 02. Dùng phương pháp đường tròn để giải toán điện xoay chiều (U70)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 8.553

Lưu ý: Ở ví dụ 3-hình này cách em sửa 2pi/3 thành 285 độ (tương đương 19pi/12)


Chưa có thông báo nào