PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Biểu diễn trên đường tròn
 • Thời điểm đạt được một giá trị
 • Chú ý
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Số lần đạt được một giá trị
 • Chú ý
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Bài toán mở rộng
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Phương pháp đường tròn hỗn hợp
 • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 02. Dùng phương pháp đường tròn để giải toán điện xoay chiều (U70)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.887

Lưu ý: Ở ví dụ 3-hình này cách em sửa 2pi/3 thành 285 độ (tương đương 19pi/12)


Chưa có thông báo nào