PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc đơn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 28. Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc đơn (U90+)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 2.369

Chưa có thông báo nào