PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 28. Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc đơn (U90+)

Độ dài: 11 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc đơn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X