PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử khám phá
  • Hiện tượng phóng xạ
  • Các loại tia phóng xạ, tia Anpha
  • Các loại tia phóng xạ Beta trừ
  • Các loại tia phóng xạ Beta cộng
  • Các loại tia phóng xạ Gama
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 04. Phân rã phóng xạ (U70)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 789

Chưa có thông báo nào