PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Quang phổ vạch của Hydro
  • Dãy Lyman
  • Ví dụ 1
  • Dãy Balmer
  • Ví dụ 2
  • Dãy Paschen
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 09. Các dãy quang phổ vạch phát xạ của Hydro (U85)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.905

Chưa có thông báo nào