PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Quang phổ vạch của Hydro
  • Dãy Lyman
  • Ví dụ 1
  • Dãy Balmer
  • Ví dụ 2
  • Dãy Paschen
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 09. Các dãy quang phổ vạch phát xạ của Hydro (U85)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.307

Chưa có thông báo nào