PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Lịch sử nghiên cứu điện và mẫu hành tinh nguyên tử
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Mẫu nguyên tử Bohr
 • Tiên đề Bohr về trạng thái dừng
 • Nguyên tử Hydro
  • - Năng lượng trên quỹ đạo dừng và cấu trúc thang năng lượng
  • - Lực hướng tâm trên quỹ đạo dừng
  • - Tốc độ chuyển động trên quỹ đạo dừng
 • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 06. Mẫu Bohr và tiên đề về Trạng thái dừng của nguyên tử (U70)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 4.766

Chưa có thông báo nào