PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Chuyển động trong trường trọng lực - Bảo toàn cơ năng
 • Ví dụ 1
 • Chuyển động trong trường trọng lực - Sức căng của dây treo
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Dao động điều hòa trong trường trọng lực - Dao động điều hòa
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Dao động điều hòa trong trường trọng lực - Cơ năng dao động
 • Ví dụ 6
 • Đồng hồ quả lắc nhanh chậm
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Trò chuyện: Đạo đức nghề nghiệp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 23. Con lắc đơn chuyển động trong trường trọng lực (U70)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 5.677

Chưa có thông báo nào