PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1 - Bụng sóng và nút sóng
  • Mô tả hình ảnh bụng và nút sóng
  • 2 - Dao động của phần tử môi trường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 07. Cực đại và Cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn (U70)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.215

Chưa có thông báo nào