PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Âm và nhạc âm
  • Âm
  • Nhạc âm
  • Nguồn nhạc âm
 • Đặc điểm của nguồn nhạc âm
  • Cơ sở toán học
  • Nguồn âm có hai đầu cố định hoặc tự do
  • Nguồn âm có một đầu tự do
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 16. Âm và Nhạc âm (U70)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.833

Các em lưu ý:

-Ở Ví dụ 3-Đề bài các em sửa như sau: Đầu A để tự do!

Chưa có thông báo nào