PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc
  • Điều kiện trùng 3
  • Ví dụ 1
  • Cách xác định BCNN
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 06. Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc (U90+)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.884

Chú ý: Đề bài Ví dụ 1

Câu 32.(ĐH – 2011)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,42 μm; λ2 = 0,56 μm; λ3 = 0,63 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là

A. 27.

B. 23.

C. 26.

D. 21.

Chưa có thông báo nào