PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc
  • Điều kiện trùng 3
  • Ví dụ 1
  • Cách xác định BCNN
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 06. Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc (U90+)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.950

Chưa có thông báo nào