PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Biểu diễn đồ thị của dao động điều hòa
 • Các vị trí đặc biệt trên đồ thị - 1
 • Pha ban đầu trên đồ thị - 2
 • Pha ban đầu trên đồ thị - 3
 • Pha ban đầu trên đồ thị - 4
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Một điểm xác định trên quỹ đạo
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Trò chuyện: Độc thoại tập thể
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 14. Bài toán ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U85)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 4.350

Trong ví dụ 7, phút thứ 3:51 các em sửa lại như sau: \[x=4\cos \left( \frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{4} \right)\]

Chưa có thông báo nào