PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Các chú ý
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 10. Bài toán Cấu trúc dãy quang phổ vạch của Hydro (U85)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.050

Chưa có thông báo nào