PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Mạch RrLC có điện trở R biến thiên
    • Công suất toàn mạch
    • Công suất trên biến trở
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 15. Mạch RLrC có điện trở R biến thiên (U90+)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 2.326

Chưa có thông báo nào