PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • So sánh hai đồ thị hình sin cùng chu kì
  • Mở rộng bài toán so sánh hai đồ thị hình sin
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 15. Bài toán SO SÁNH ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U90+)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 5.918

Chú ý:

Ở chuyên đề 1 - Bài 15 - clip 3(Ví dụ 1) - 2'54s các em sửa:
+Biên độ tổng hợp A=2 căn 7 (cm)
+Pha tổng hợp ban đầu: phi= -2,95 rad

Chưa có thông báo nào