PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • So sánh hai đồ thị hình sin cùng chu kì
  • Mở rộng bài toán so sánh hai đồ thị hình sin
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 15. Bài toán SO SÁNH ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U90+)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4.045

Chú ý:

Ở chuyên đề 1 - Bài 15 - clip 3(Ví dụ 1) - 2'54s các em sửa:
+Biên độ tổng hợp A=2 căn 7 (cm)
+Pha tổng hợp ban đầu: phi= -2,95 rad

Chưa có thông báo nào