PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Máy biến áp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Phát điện xoay chiều một pha
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 20. Bài giảng nâng cao về máy điện (U85)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.219

Chưa có thông báo nào