PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Máy biến áp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Phát điện xoay chiều một pha
  • Ví dụ 8
Bài 20. Bài giảng nâng cao về máy điện (U85) sẽ được mở vào ngày 31/08/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 20. Bài giảng nâng cao về máy điện (U85)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.076

Chưa có thông báo nào