PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Động năng của dao động
  • Thế năng của dao động
  • Ví dụ 1
  • Cơ năng của dao động
  • Ví dụ 2
  • Động năng và thế năng trên đường tròn
  • Ví dụ 3
  • Nhắc nhở
  • Trò chuyện: Tiếng Việt 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 16. Cơ năng trong dao động điều hòa (U70)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 7.563

Lưu ý:

-Ở chuyên đề 1-Bài 16-clip2 (Thế năng của dao động)-5'20: các em sửa 4I thành 4I2

Chưa có thông báo nào