PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 16. Cơ năng trong dao động điều hòa (U70)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Động năng của dao động
  • Thế năng của dao động
  • Ví dụ 1
  • Cơ năng của dao động
  • Động năng và thế năng trên đường tròn
  • Ví dụ 2
  • Trò chuyện: Tiếng Việt 1
X