PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 02. Phản ứng hạt nhân và các Định luật bảo toàn (U70)

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào