PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và đặc điểm
  • Bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích
  • Bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần
  • Lưu ý về bảo toàn động lượng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 02. Phản ứng hạt nhân và các Định luật bảo toàn (U70)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 5.244

Chưa có thông báo nào