PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
 • Phản ứng phân hạch
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Phân hạch dây truyền
 • Vụ nổ nguyên tử
 • Lò phản ứng hạt nhân
 • Sơ đồ bài tập
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 08. Phản ứng Phân hạch và Ứng dụng (U70)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.383

Chưa có thông báo nào