PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm giao thoa Young (1803)
  • Lý thuyết về giao thoa ánh sáng
  • Tính tổng số vân giao thoa
  • Bước sóng ánh sáng trong vùng nhìn thấy
  • Đặc điểm sự truyền sáng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 03. Giao thoa ánh sáng (U70)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 7.239

Chưa có thông báo nào