PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm giao thoa Young (1803)
  • Lý thuyết về giao thoa ánh sáng
  • Tính tổng số vân giao thoa
  • Bước sóng ánh sáng trong vùng nhìn thấy
  • Đặc điểm sự truyền sáng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 03. Giao thoa ánh sáng (U70)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.042

Chưa có thông báo nào