PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • So sánh hai dao động điều hòa có tần số khác nhau
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 13. So sánh hai DDDH cùng biên độ khác tần số (U90+)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 5.850

Chưa có thông báo nào