PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Từ thông qua khung dây
  • Ví dụ 1
  • Định luật Farday và Lenz - 1
  • Định luật Farday và Lenz - 2
  • Khung dây quay
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Hệ số tự cảm
  • Suất điện động tự cảm
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 06. Cảm ứng điện từ (U85)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.131

Chưa có thông báo nào