PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Từ thông qua khung dây
  • Ví dụ 1
  • Định luật Farday và Lenz - 1
  • Định luật Farday và Lenz - 2
  • Khung dây quay
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Hệ số tự cảm
  • Suất điện động tự cảm
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 06. Cảm ứng điện từ (U85)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 677

Chưa có thông báo nào