PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Tia X
  • Ống phát tia X
  • Cơ chế phát xạ tia X
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 12. Hiện tượng phát quang Ront-gen (U85)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.980

Chưa có thông báo nào