PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 22. Con lắc lò xo dao động trên phương nghiêng (U90+)

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Con lắc lò xo dao động trên phương nghiêng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X