PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hình ảnh giao thoa
  • Sự tạo thành cực đại, cực tiểu
  • Tính số cực đại, cực tiểu giao thoa
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 06. Cực đại và Cực tiểu giao thoa sóng cơ học (U70)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 4.901

Chưa có thông báo nào