PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hình ảnh giao thoa
  • Sự tạo thành cực đại, cực tiểu
  • Tính số cực đại, cực tiểu giao thoa
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 06. Cực đại và Cực tiểu giao thoa sóng cơ học (U70)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 8.013

Chưa có thông báo nào