PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Quan hệ giữa vị trí và thời điểm
 • Đại lượng bất kì dao động điều hòa
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
 • Ví dụ 12
 • Khi VTCB không nằm trên gốc tọa độ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 08. Mở rộng phương pháp ĐƯỜNG TRÒN trong dao động điều hòa (U85)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 11.377

Chưa có thông báo nào