PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Quan hệ giữa vị trí và thời điểm
 • Đại lượng bất kì dao động điều hòa
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
 • Ví dụ 12
 • Khi VTCB không nằm trên gốc tọa độ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 08. Mở rộng phương pháp ĐƯỜNG TRÒN trong dao động điều hòa (U85)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 8.011

Chưa có thông báo nào