PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng
 • Phản xạ toàn phần
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Lưỡng chất phẳng
 • Ví dụ 3
 • Lăng kính
 • Thấu kính
 • Ảnh của một vật thật qua thấu kính - Ảnh thật qua TKHT
 • Ví dụ 4
 • Lưu ý 1
 • Lưu ý 2
 • Ví dụ 5
 • Ảnh của một vật thật qua thấu kính - Ảnh ảo qua thấu kính hội tụ
 • Ví dụ 6
 • Ảnh của một vật thật qua thấu kính - Ảnh ảo qua thấu kính phân kì
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 07. Khúc xạ ánh sáng (U85)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.485

Chưa có thông báo nào