PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Con lắc lò xo đặt trên phương ngang
  • Con lắc lò xo treo thẳng đứng - Vị trí cân bằng
  • Ví dụ 1
  • Con lắc lò xo treo thẳng đứng - Nén giãn
  • Ví dụ 2
  • Lực đàn hồi và lực kéo về - Cực trị
  • Lực đàn hồi và lực kéo về - Chiều lực
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 20. Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng (U85)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 6.166

Chưa có thông báo nào