PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Độ lệch pha của hai dao động
 • So sánh pha của hai phần tử môi trường
 • Biểu diễn trên đường tròn hỗn hợp
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Trong một đỉnh sóng
 • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 03. So sánh pha của hai dao động trên phương truyền sóng (U85)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 8.660

Chưa có thông báo nào