PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Độ lệch pha của hai dao động
 • So sánh pha của hai phần tử môi trường
 • Biểu diễn trên đường tròn hỗn hợp
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Trong một đỉnh sóng
 • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 03. So sánh pha của hai dao động trên phương truyền sóng (U85)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 5.647

Chưa có thông báo nào