PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 10. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC không phân nhánh (U70)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 4.878

Chưa có thông báo nào