PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng giao thoa
  • Lí thuyết giao thoa
  • Ví dụ 1
  • Lưu ý
  • Ví dụ 2
  • So sánh dao động của 2 phần tử môi trường
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 05. Hiện tượng Giao thoa sóng cơ học (U70)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 6.498

Chưa có thông báo nào