PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng giao thoa
  • Lí thuyết giao thoa
  • Ví dụ 1
  • Lưu ý
  • Ví dụ 2
  • So sánh dao động của 2 phần tử môi trường
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 05. Hiện tượng Giao thoa sóng cơ học (U70)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 10.734

Chưa có thông báo nào