PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Công suất trên mạch điện không đổi
  • Công suất trên mạch RLC
  • Công suất trên mạch xoay chiều tổng quát
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 07. Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều (U70)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 5.335

Chưa có thông báo nào