PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Công suất trên mạch điện không đổi
  • Công suất trên mạch RLC
  • Công suất trên mạch xoay chiều tổng quát
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 07. Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều (U70)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3.022

Chưa có thông báo nào