PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng cách giữa hai dao động điều hòa cùng phương
  • So sánh 2 dao động điều hòa bằng véc-tơ quay - Xa nhất
  • Ví dụ 1
  • So sánh 2 dao động điều hòa bằng véc-tơ quay - Gặp nhau
  • Ví dụ 2
  • Phương pháp Véc-tơ hiệu - Véc-tơ hiệu
  • Phương pháp Véc-tơ hiệu - Khoảng cách bất kì
  • Ví dụ 3
  • Chuyện trò
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 12. So sánh hai DDDH cùng phương cùng tần số (U85)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 8.473

Chưa có thông báo nào