PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng cách giữa hai dao động điều hòa cùng phương
  • So sánh 2 dao động điều hòa bằng véc-tơ quay - Xa nhất
  • Ví dụ 1
  • So sánh 2 dao động điều hòa bằng véc-tơ quay - Gặp nhau
  • Ví dụ 2
  • Phương pháp Véc-tơ hiệu - Véc-tơ hiệu
  • Phương pháp Véc-tơ hiệu - Khoảng cách bất kì
  • Ví dụ 3
  • Chuyện trò
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 12. So sánh hai DDDH cùng phương cùng tần số (U85)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.647

Chưa có thông báo nào