PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sự tắt dần của dao động điện từ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Công suất hao phí trên mạch dao động
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 08. Sự tắt dần của dao động điện từ (U90+) (THAM KHẢO)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 1.258

Chưa có thông báo nào