PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử nghiên cứu ánh sáng
  • Hiện tượng quang điện
  • Định luật quang điện
  • Giả thuyết lượng tử
  • Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Bài tập lí thuyết lượng tử ánh sáng
  • Giải thích hiện tượng quang điện
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 01. Hiện tượng Quang điện và Lượng tử ánh sáng (U70)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 6.321

Chưa có thông báo nào