PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sóng dừng
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường -1
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường -2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 14. Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (U90+)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 3.198

Lưu ý: Clip 2, phút thứ 2:27 các em sửa lại như sau: \[{{\delta }_{\min }}=0\]

Chưa có thông báo nào