PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sóng dừng
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường -1
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường -2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 14. Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (U90+)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.910

Lưu ý: Clip 2, phút thứ 2:27 các em sửa lại như sau: \[{{\delta }_{\min }}=0\]

Chưa có thông báo nào