PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Quan hệ giữa quãng đường và thời gian
 • Kiến thức lượng giác liên quan
 • Tính quãng đường đi
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Chú ý khi tính quãng đường đi
 • Ví dụ 4
 • Kĩ thuật tính nhanh quãng đường đi
 • Tính thời gian chuyển động
 • Ví dụ 5
 • Chú ý quang trọng khi tính thời gian chuyển động
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Trò chuyện: Nền khoa học của đàn lợn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 05. Quan hệ giữa QUÃNG ĐƯỜNG đi và THỜI GIAN chuyển động (U70)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 19.263

Chưa có thông báo nào