PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Quan hệ giữa quãng đường và thời gian
 • Kiến thức lượng giác liên quan
 • Tính quãng đường đi
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Chú ý khi tính quãng đường đi
 • Ví dụ 4
 • Kĩ thuật tính nhanh quãng đường đi
 • Tính thời gian chuyển động
 • Ví dụ 5
 • Chú ý quang trọng khi tính thời gian chuyển động
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Trò chuyện: Nền khoa học của đàn lợn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 05. Quan hệ giữa QUÃNG ĐƯỜNG đi và THỜI GIAN chuyển động (U70)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 13.698

Chưa có thông báo nào