PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Dòng điện xoay chiều qua tụ điện C
  • Tụ điện và cấu tạo
  • Mạch điện chứa tụ
  • Dòng điện xoay chiều qua tụ điện
  • Quan hệ vuông pha
  • Công suất trên tụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm L
  • Cuộn cảm và cấu tạo
  • Hiện tượng tự cảm
  • Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm
  • Quan hệ vuông pha
  • Công suất trên cuộn cảm
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 04. Dòng điện xoay chiều qua tụ điện C và cuộn cảm L (U70)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 3.985

Chú ý: Trong ví dụ 4, phút thứ 1:00, các em sửa lại như sau:

\[i=5\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{3}+\frac{\pi }{2} \right)\]A\[\Rightarrow i=5\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\]A


Chưa có thông báo nào