PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 17. Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong DĐĐH(U70)

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Chuyển hóa giữa động năng và thế năng
  • Trong không gian (Ox)
  • Trong thời gian (t)
 • Mối liên hệ động năng và thế năng - TH1
 • Mối liên hệ động năng và thế năng - TH2
 • Mối liên hệ động năng và thế năng - TH3
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
X