PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Chuyển hóa giữa động năng và thế năng
  • Trong không gian (Ox)
  • Trong thời gian (t)
 • Mối liên hệ động năng và thế năng - TH1
 • Mối liên hệ động năng và thế năng - TH2
 • Mối liên hệ động năng và thế năng - TH3
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 17. Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong DĐĐH(U70)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 8.233

Lưu ý:
-Ở clip (Ví dụ 4), các em giải bài toán theo slide được chỉnh dưới đây nhé!

Chưa có thông báo nào