PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cơ bản về tụ điện
  • Mạch dao động LC
  • Dao động điện từ trong mạch LC (THAM KHẢO)
  • Dao động điện từ trong mạch LC tiếp (THAM KHẢO)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3 (THAM KHẢO)
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 01. Mạch LC và Dao động điện từ (U70)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 7.124

Chưa có thông báo nào