PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cơ bản về tụ điện
  • Mạch dao động LC
  • Dao động điện từ trong mạch LC (THAM KHẢO)
  • Dao động điện từ trong mạch LC tiếp (THAM KHẢO)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3 (THAM KHẢO)
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 01. Mạch LC và Dao động điện từ (U70)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3.840

Chưa có thông báo nào