PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1. Công và công suất
  • 2. Lực kéo về trong dao động điều hòa
  • 3. Công và công suất của lực kéo về
  • Tổng kết kiến thức
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 18. Hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa (U90+)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 407

Chưa có thông báo nào