PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Động năng của electron quang điện
  • Khái niệm điện thế hãm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 02. Động năng ban đầu cực đại và Điện thế hãm (U85) (THAM KHẢO)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.254

Chưa có thông báo nào