PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 01. Hạt nhân nguyên tử (U70)

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào