PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Hạt nhân
 • Đồng vị
 • Đơn vị khối lượng
 • Năng lượng nghỉ
 • Độ hụt khối
 • Năng lượng liên kết
 • Năng lượng liên kết riêng
 • Sơ đồ bài tập
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 01. Hạt nhân nguyên tử (U70)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 6.437

Chưa có thông báo nào