PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 09. Thay đổi đột ngột cấu trúc mạch dao động điện từ (U90+) (THAM KHẢO)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.382

Chưa có thông báo nào