PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Sự tắt dần của sóng cơ học
  • Sóng một chiều
  • Sóng hai chiều
  • Sóng đa chiều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Năng lượng sóng và cường độ sóng
  • Năng lượng sóng
  • Cường độ sóng
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 02. Biên độ và Năng lượng sóng cơ học (U90+)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 7.622

Chưa có thông báo nào