PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Sự tắt dần của sóng cơ học
  • Sóng một chiều
  • Sóng hai chiều
  • Sóng đa chiều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Năng lượng sóng và cường độ sóng
  • Năng lượng sóng
  • Cường độ sóng
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 02. Biên độ và Năng lượng sóng cơ học (U90+)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 4.647

Chưa có thông báo nào