PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thang năng lượng của nguyên tử hydro
  • Sự bức xạ photon của hydro
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 08. Đặc điểm cấu trúc thang năng lượng của Hydro (U85)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.706

Chưa có thông báo nào